تبلیغــات

استودیو گلشیفته استودیو کلوزآپ

کارهایی که همسر را دلسرد می کند

در زیر به چند عنصر از عوامل دلسرد کننده اشاره می کنیم:

سلطه پذیری 
گاهی احساس می کنیم، برای اینکه کار ها خوب پیش رود باید ما کار ها را انجام بدهیم. برای همین هم است که نظر همسرمان یا پیشرفت های او را نمی بینیم. وقتی این احساس را داریم به صورت زیرکانه و ضمنی همسرمان را تحت سلطه قرار می دهند.

ترساندن 
کمالگرایی بیش از حد، باعث احساس ترس می شود. همسرانی که توقع دارند همسرشان بر اساس ملاک های کمالگرایانه آن ها عمل کنند احساس دلسردی را به همسران خود انتقال می دهند.

تصدیق نکردن پیشرفت 
وقتی پیشرفت های همسرتان را تصدیق نمی کنید باعث دلسرد شدن همسرتان می شوید. تصدیق کردن پیشرفت های همسر باعث تشویق آن ها برای تغییر می شود.

حساسیت بیش از حد 
وقتی همسری می خواهد بر تر از دیگران باشد، به همسر خود بیش از حد حساس می شود، چرا که این اعتقاد اشتباه را دارد که وقتی کسی می شوم که از دیگران سر تر باشم. وقتی شوهر یا زن در مورد یک دوست خود صحبت می کند یا از لباس قشنگ کسی حرف می زند، طرف مقابل این صحبت ها را کنایه از نواقص خود می بیند و واکنش نشان می دهد.

این نوع رفتار ها ممکن است باعث دلسردی طرف مقابل شود، چرا که هم منظور او را بد تعبیر کرده اید و هم در مقابل ابراز عقیده یا احساساتش ایستاده اید.آگاهی از رفتار ها و تاثیر آن بر طرف مقابل می تواند ما را در بهبود یک رابطه کمک کند.
دلسرد کردن همسر، در واقع تلاش برای خاموش کردن آتش یک زندگی پویا، انرژی دهنده و صمیمی است. توانایی در برخوردی موثر، چیزی است که بر اثر دقت و تمرین به دست می آید. باید برای جلوگیری از رفتارهایی که به روابط و در نهایت به زندگی ما لطمه می زنند برنامه ای داشته باشیم.

برچسب ها:

بازدید : 728 بار تاریخ انتشار : 14 اردیبهشت 1396

ارسال دیدگاه